Ductile formation sealing

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Doordat bij het permanent afsluiten van productieputten voor abandonnement gebruik gemaakt wordt van de natuurlijk aanwezige materialen kan deze nieuwe aanpak goedkoper en geologisch duurzamer zijn.

Doelstelling
Het doel van dit project is het onderzoeken van de mogelijkheden van het permanent afsluiten van productieputten voor abandonnement door gebruik te maken van de natuurlijke deformatie-eigenschappen van schalielagen.

Korte omschrijving
Voor het permanent afsluiten van gasputten worden cementpluggen geplaatst. De noodzakelijke stappen van loggen, wegfrezen van de verbuizing, schoonmaken en cement plaatsen op grote diepte zijn er kostbaar. Het functioneren van de plug- en casing constructie over geologische tijdschalen is onbekend waardoor monitoring noodzakelijk zal blijven. Afsluiten middels schalielagen kan een alternatief vormen.

Resultaat
Door gebruik te maken van natuurlijke vervorming van schalielagen kunnen boorgaten afgesloten worden. Door of het versterken van natuurlijk aanwezige schaliedeformatie-eigenschappen kan dit proces geïnitieerd en gestuurd worden waarmee een duurzame (geologische tijdschaal) en een goedkope oplossing ontwikkeld kan worden.