DOBAE

Doorontwikkelen en Opschalen Aanpak Energiebesparing

Publieke samenvatting / Public summary

Hoe kunnen bestaande aanpakken om eigenaar-bewoners te bewegen tot investeringen in de energieprestatie van hun woning verder worden ontwikkeld?

In 2012 zijn in Nederland 14 projecten gestart met het doel grootschalige energiebesparing in de bestaande woningbouw te realiseren: de Blok-voor-Blok aanpak.  Hieruit bleek dat woningeigenaren er gemiddeld 1,5 jaar over doen om 1 energiebesparende maatregel aan hun woning door te voeren.  Een professionele, buurtgerichte energiebesparingsaanpak lijkt de oplossing om het aantal energiebesparende middelen te verhogen. Dit onderzoek bekijkt hoe deze aanpak verder ontwikkeld kan worden.

Aanpak met CRM-systemen

Naar aanleiding van het Blok-voor-Blok programma, zijn 3 partijen verder gegaan met een buurtgerichte aanpak. Deze partijen maken gebruik van een professioneel Customer Relation Managementsysteem (CRM-systeem). Hiermee kunnen zij de eigenaar-bewoners op langere termijn monitoren en aanbiedingen op maat doen. Deze systemen blijken succesvol en worden daarom verder doorontwikkeld.

Onderzoeksvraag

Wat zijn de do’s en don’ts voor buurtgerichte CRM-systemen en hoe kan deze succesvolle aanpak uitgerold worden naar de rest van Nederland?

Onderzoeksmethode

Via interviews met eigenaar-bewoners wordt in kaart gebracht hoe energiebesparing een rol speelt bij het onderhoud en de verbetering van woningen. En hoe woningeigenaren daarbij begeleid willen worden. Vervolgens worden de 3 bestaande buurtgerichte energiebesparingsaanpakken (Buurkracht, KUUB en Hoom) onder de loep genomen. Wat zijn de succesfactoren en verbeterpunten? Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de positionering van de afzender, het verdienmodel, de samenwerking met het bedrijfsleven en de inpassing van de CRM-systemen binnen een lokale aanpak. Best practices zijn vervolgens toe te passen door gemeenten en lokale energie-initiatieven.

Resultaten

Samen met bewoners en stakeholders wordt gezocht naar manieren om het gebruik van CRM-systemen bij de lokale bewonersgerichte aanpakken landelijk op te schalen en uit te breiden naar de lange termijn. Daar wordt een plan voor gemaakt. Het laten landen van deze resultaten in de praktijk is een continu proces. Zo is er binnen HIER opgewekt, de initiatiefnemer van dit onderzoek, een kenniscluster opgericht. Daarin zitten de koplopers van de lokale energie-initiatieven. Zij denken mee met het onderzoek en kunnen de resultaten direct toepassen. Om de kennis verder te verspreiden worden trainingen gegeven aan geïnteresseerde partijen.

De aanbevelingen zijn in de eerste plaats interessant voor de 3 projecten die het onderwerp van deze studie zijn. Ook andere lokale energie-initiatieven hebben baat bij de CRM-systemen die in dit onderzoek worden geanalyseerd.  VNG en Bouwend Nederland denken actief mee in het onderzoek en vertalen de resultaten naar hun achterban. Ook gemeenten kunnen dit soort CRM-systemen gebruiken om energiebesparing bij woningeigenaren in hun eigen gemeente te monitoren en bevorderen.