Mini-Gates

Distributie in Nederland van LNG voor brandstof in vrachtauto, binnenvaart en kustvaart

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De distributieinfrastructuur van LNG is voornamelijk gericht op invoeding in het gasnet en niet geschikt voor kleinschalig gebruik. Een beter beeld van de economische randvoorwaarden, het ontwerp van transportsystemen en middelgrote opslag moeten kleinschalig gebruik verder bevorderen.

Doelstelling
Het project heeft als doel een concept te genereren voor een veilige en kosteneffectieve LNG distributieinfrastructuur.

Korte omschrijving
Het project bestaat uit een aantal werkstromen: - De ontwikkeling van Mini-Gates en het zoeken naar mogelijke locaties hiervan; - De ontwikkeling van LNG transportschepen voor het vervoer tussen Gate en de Mini-Gates; - De ontwikkeling van oplossingen om verdampingsgas te vermijden; - Een economische analyse.

Resultaat
Een concept dat de locaties van de terminals, ontwerpen voor mini-gates, scheepsontwerpen, scheepsexploitatiemodellen en meetsystemen bevat.