Uurmatching

Diensten en producten voor uurmatching in de gebouwde omgeving

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Uurmatching door flexibiliteit in het energiesysteem maakt de verdere integratie van duurzame energie in de gebouwde omgeving mogelijk en vermindert het risico van over- en onderdimensionering van het energiesysteem in gebouwen. Dit is technisch mogelijk maar de business case voor eindverbruikers en leveranciers van uurmatching diensten is meestal nog negatief.

Doelstelling
Dit project beoogt het potentieel, impact, kosten, baten en business case van uurmatching op zowel gebouwniveau als bij vastgoed portfolio's te evalueren, rekening houdende met beleids-, markt- en economische ontwikkelingen. Daarbij wordt een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van producten en diensten op het gebied van uurmatching.

Korte omschrijving
De drie projectpartners (HvA als kennisinstituut; Vattenfall Nederland als marktpartij, en Facility Service HvA/UvA als klant en eindgebruiker) werken samen in de volgende activiteiten: het inventariseren van opties voor flexibiliteit in het vastgoed portfolio van HvA/UvA en de daarbij horende business cases. Daarnaast worden flexibiliteit en business cases in specifieke bestaande en nieuwe gebouwen (case studies) in detail geƫvalueerd, rekening houdend met verschillende beleids- en marktontwikkelingen. Deze business cases worden getoetst aan de investeringsbenchmarks van zowel aanbieder als eindgebruiker. Tenslotte, worden aanbevelingen voor beleidsmakers en wetgevers opgesteld. De (tussen) resultaten worden gedurende het project gepresenteerd aan o.a. marktpartijen, inclusief klanten van Vattenfall.

Resultaat
Resultaten zijn 1) beter inzicht in de business case van verschillende flexibiliteitsopties op portfolio- en gebouwniveau onder verschillende beleids- en marktscenario's, en 2) progressie in het vastgoedbeheer, en 3) gebruik van de gewonnen inzichten voor Vattenfall 's huidige en potentiƫle klanten, en voor de verdere ontwikkeling van producten en diensten.