Demonstratie Vergassing in Superkritiek Water en Zuiveringsslib (GG1303)

Publieke samenvatting / Public summary

Doelstelling
Superkritieke vergassing van RWZI-slib bij Waterschap AA en Maas door breed consortium met Procede Biomass B.V.