DemoLum M4H

Demonstratie van energieopwekkende Lumiduct-gevel in M4H

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Vanaf 2020 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland voldoen aan de kwalificatie ‘bijna energie neutrale gebouwen’ (BENG). Bovendien stelt het Klimaatakkoord als doel een volledig energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Moderne gebouwen hebben echter vaak een groot glasoppervlak vanwege esthetische en architectonische eisen, met als gevolg een slechte energieprestatie en een niet optimaal binnenklimaat. Voor veel van dit soort gebouwen is het hiermee niet mogelijk om te voorzien in de lokale energieopwekking die nodig is voor energieneutrale bouw. Een slecht binnenklimaat en verlaagd comfort hebben bovendien nadelige gevolgen voor het gebruikerswelzijn en de arbeidsproductiviteit.
Om te komen tot een energieneutraal gebouw met een aangenaam binnenklimaat, dienen momenteel de problemen te worden ondervangen met aanvullende (energievragende) installaties als (actieve) zonwering, verwarming en koeling. De verwachting is dat deze problemen bovendien alleen maar groter zullen worden vanwege de trend naar steeds grotere glasoppervlakken in de moderne architectuur.

Doelstelling
De Lumiduct van projectpartner Wellsun is een op pilotschaal bewezen innovatieve ontwikkeling welke een transparante hoge energie-opwekkende zonnewering combineert met een unieke wijze van (diffuse) daglichttoetreding. De innovatie bestaat uit actieve transparante panelen met een regelmatige structuur van lenzen die het directe zonlicht geconcentreerd invangen op zeer kleine zonnecellen (het principe van concentrated photovoltaics, of CPV). De Lumiduct heeft na succesvolle demonstratie een zeer grote internationale uitrolpotentie doordat het naast nieuwbouw ook als retrofit kan worden toegepast.
De projectpartners hebben tot doel de Lumiduct te demonstreren in een representatieve praktijksituatie als een volwassen, kostenefficiënt commercieel product voor het geschetste probleem bij projectpartner Havenbedrijf Rotterdam. Met de grootschalige demonstratie hebben de projectpartners daarnaast tot doel om de potentie van deze Nederlandse innovatie te laten zien aan de (internationale) markt.

Korte omschrijving
Het project staat in het teken van het kunnen demonstreren van de innovatie. Het merendeel van projectactiviteiten zijn daarmee gericht op de aanschaf, assemblage en opstart van de Lumiduct. Alvorens de onderdelen aan te kunnen schaffen zal ontwikkelaar Wellsun de detail engineering afronden en daarvoor diverse onderdelen herontwikkelen voor toepassing op grote schaal.

Resultaat
Het resultaat van het project is een uitontwikkelde Lumiduct, aangeschaft, geassembleerd en in gereedheid gebracht voor demonstratie. Na afloop van het project kunnen de projectpartners hiermee de demonstratie gaan starten. Met onderhavig project zal er per jaar 56 ton aan CO2-uitstoot vermeden gaan worden.
Na de demonstratie verwacht Wellsun een significante belangstelling voor haar innovatie vanuit de markt. Verwacht wordt dat haar product in 2024 op 40 panden (internationaal) geïnstalleerd zal zijn. Hiermee wordt niet alleen de Nederlandse kennispositie versterkt, maar genereert dit project ook aanzienlijke positieve economische effecten voor Nederland.