Demo TTK

Demonstratie Tarnoc Turbineketel

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Tarnoc heeft in een voorafgaand DEI+ pilotproject de Tarnoc Turbineketel (TTK) ontwikkeld en gepilottest (DEI720010). Onderhavig demonstratieproject is de opvolging op dit pilotproject, waarin de innovatie grootschaliger zal worden gedemonstreerd bij eindgebruikers, in bewoonde huizen. De TTK is een innovatief alternatief voor cv (HR) ketels voor bestaande woningen, die de concurrentie (bestaande warmtepompen) achter zich moet laten. De TTK kan een HR-ketel volledig 1-op-1 vervangen, zonder dat er grote aanpassingen aan (en daarmee gepaard gaande investeringen in) het huis nodig zijn. Dit is met name interessant voor eigenaren van grote aantallen bestaande woningen, zoals woningcorporaties: zij staan voor een enorme opgave om hun woningen van het gas af te krijgen.

Doelstelling
In het voorgesteld project zal de TTK worden uitontwikkeld en gedemonstreerd voor verdere opschaling. Het doel is om de beschreven innovatie op grotere schaal te demonstreren in 8 bestaande en bewoonde woningen van 8 verschillende woningcorporaties. Daarbij is de doelstelling de 8 Tarnoc Turbineketels te plaatsen in verschillende typen huizen/woningen met verschillende verbruiksprofielen.

Korte omschrijving
In dit demonstratieproject worden de laatste ontwikkelstappen aan de TTK uitgevoerd en wordt het systeem in meerdere woningen gedemonstreerd, zodat de woningen/gebruikers van het gas af kunnen. De TTK zal worden gedemonstreerd in bestaande, bewoonde woningen van 8 verschillende Brabantse woningcorporaties. Tijdens de demonstratieperiode wordt continu data verzameld over de werking/efficiƫntie van de TTK (monitoring) in vergelijking met huidige oplossingen (cv-ketel).

Resultaat
In dit project zal Tarnoc demonsteren dat de TTK in verschillende type woningen technisch succesvol kan worden toegepast. Bij succes wordt na dit demonstratieproject de TTK opgeschaald en gecommercialiseerd. De beoogde resultaten van dit demonstratieproject zijn daarmee: 1. De realisatie van een demonstratieopstelling van 8 TTK's in diverse typen woningen, waaronder de laatste uitontwikkeling van de TTK. 2. Demonstratieresultaten van de TTK, met een aangetoonde werking voor het vervangen van de cv-ketel in diverse huizen. 3. Een rapport rondom de functionele en technische specificaties van de installatie, en een geƫvalueerd businessmodel ten behoeve van verdere ontwikkeling en opschaling. 4. Een onderbouwde Go/NoGo beslissing over opschaling en commercialisatie van de technologie.