NOM Hoogbouw

Demonstratie innovatief concept realisatie nul-op-de-meter hoogbouw

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Om de voorgestelde broeikasreductie en reductie in energieverbruik in Nederland te kunnen realiseren, moeten er maatregelen worden genomen om dit te bereiken. Een van de stappen is het energieneutraal
maken van de gebouwde omgeving. Vanaf eind 2020 dienen alle nieuwe gebouwen in Nederland bijna energieneutraal gebouwen (BENG) te laten zijn, conform de Europese EPBD- richtlijnen. Minister Blok (wonen en Rijksdienst) presenteerde op 2 juli 2015 de eisen aan de energieprestatie van nieuwe gebouwen die vanaf 2020 gelden.
Binnen de renovatie markt en nieuwbouw zijn er al diverse initiatieven voor BENG, en zelfs energieneutraal voor wat betreft grondgebonden woningen, echter voor hoogbouw is dit niet het geval.
Huidige energiezuinige en -neutrale woningconcepten zijn gebaseerd op een zeer laag energieverbruik, gerealiseerd door hoge isolatiewaarden en laag energieverbruik van installaties, en het opwekken van eigen
energie via in de meeste gevallen PV-panelen op het dak.
Om dit te kunnen bewerkstelligen bij hoogbouw is dit laatste het grootste probleem, er is simpelweg niet genoeg dak om genoeg PV-panelen te kunnen plaatsen voor de energievoorziening van de woningen. Dit
omdat he

Doelstelling
Doelstelling in de project is het demonstreren van een innovatief uitontwikkeld concept waarbij aanvrager een appartementencomplex met 28 woningen (4-laags) in Tilburg gaat ontwikkelen in een nul-op-de-meter variant. Dit is tot op heden nog niet eerder gerealiseerd voor hoogbouw. Qua energie prestatie van de woningen gaat dit verder dan de doelstelling volgens EPBD richtlijnen van BENG, en is er een negatieve EPC verwacht. Hiermee wordt aangetoond dat het ook mogelijk is om hoogbouw te kunnen uitvoeren volgens de toekomstige wettelijke richtlijnen.
Dit concept omvat de volgende onderdelen
- Hoge isolatiewaarden en -luchtdichtheid
- Zeer energiezuinig installatieconcept
- Decentrale units die de verwarming, koeling en ventilatie vervangen
- Hoogwaardige PV-panelen op het dak
- Intensieve begeleiding en instructie van bewoners
- Monitoring van de installatie en het gebruik ervan
- 20 jaar nul-op-de-meter garantie, 25 jaar onderhoud op NOM installatie
Het project richt zich op een totaalconcept voor het nieuw bouwen van hoogbouw in een nul- op- de- meter variant. Dit betekent dat er jaarlijks evenveel energie opgewekt als verbruikt (gebouw- en
gebruikersgebonden). Dit wordt

Korte omschrijving
Activiteiten:
1. Uit- ontwikkeling decentrale unit, waarbij er nog een kleine ontwikkeling moet plaatsvinden om het
geschikt te maken specifiek voor dit project
2. Uitvoer nieuwbouw appartementencomplex
3. Projectmanagement uitvoer nieuwbouw en subsidiezijde van het project