HTWP 80/60

Demonstratie HT Warmtepomp (80/60) in bestaande bouw

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De aanleiding van het project vormt de verduurzaming van bestaande bouw met hoge temperatuur CV-netten (80/60). Installect heeft een warmtepomp ontwikkeld die deze hoge temperaturen aankan. Tergooi kan zodoende 50% op de verwarmingsenergie besparen, met beperkte aanpassing van de gebouwinstallaties. Daarnaast levert de warmtepomp ook (tegelijk) koeling. De ontwikkeling sluit daarmee goed aan op de huidige duurzaamheidsvraagstukken voor de bestaande bouw.

Doelstelling
Tergooi wil het meest duurzame ziekenhuis van Nederland worden. Een ambitie die aansluit op de beleidsdoelstellingen van de gemeente Hilversum en de Rijksoverheid. Zij hebben zich ten doel gesteld dat alle nieuwe publieke gebouwen in 2020 energieneutraal gerealiseerd worden.

Tergooi heeft een aantal bestaande gebouwcomplexen in Blaricum en Hilversum. Daarnaast, vanwege de groei van het Ziekenhuis heeft zij ambitieuze nieuwbouwplannen voor de locatie te Hilversum.

Korte omschrijving
Realisatie van de nieuwbouw zal gefaseerd worden uitgevoerd en meerdere jaren bestrijken. Het huidige ziekenhuis op de locatie Hilversum moet daarom nog zeker 10 jaar in bedrijf blijven, waarbij het ziekenhuis ook op passende wijze gekoeld en verwarmd moet worden. Bij Tergooi doet zich daarom situatie voor dat er sprake is van zowel nieuwbouw (waar gelijk duurzaam kan worden ontworpen en gebouwd) als renovatie van de bestaande gebouwen, vooruitlopend op de volledige nieuwbouw in 2030. De demonstratie bij Tergooi is zeer geschikt om de werking van HTWP80/60 in combinatie met een bron (WKO) in het bijzonder voor een bestaande situatie aan te tonen. Met een “faciliteringscontract” garanderen de Installect-bedrijven dit systeem voor de duur van 10 jaar. Succes van dit project als “first mover” zal een belangrijke stimulans zijn deze techniek verder in te zetten in binnen en buitenland.

Resultaat
Dit project wil aantonen dat deze techniek de prestatie waarmaakt en zowel robuust als betrouwbaar is. Technisch gezien zitten we in een overgang van hoog gasgebruik naar alleen maar elektrisch. Dit project wil met een transitietechniek bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van betrokken alle partijen. Dit project levert belangrijke demonstratie informatie op over de verdere uitrol van de HTWP80/60 techniek in verschillende projectsituaties. Daarbij is zowel de financiële als de technische performance van belang. Technisch leveren de demonstraties bevestiging en praktijkbewijs van de uitgangspunten omtrent aanvoer en retourtemperaturen, aansturing, storingsanalyse en bedrijfszekerheid. Alsmede worden de beoogde besparingen volledig inzichtelijk.

De HTWP80/60 is toe te passen in verschillende soorten bestaande bebouwing, gekenmerkt door centrale warmteopwekking op hogere temperatuur. De belangrijkste onderzochte segmenten zijn ziekenhuizen, corporatieflats, zorg/bejaardenwoningen en kantoorgebouwen. De techniek biedt de mogelijkheid om kosteneffectief met beperkte overlast m.n. bestaande bouw snel te verduurzamen.