Part

Delen maakt meer

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Tijdens de ontwikkeling van de gootste vergistingsinstallatie is, in verband met de hoogte van de investeringskosten, de seriegeschakelde bouw van twee (2) tanks voor het vergistingsproces ter discussie komen te staan. Zou de bouw van één tank niet dezelfde gasopbrengst kunnen geven? Uit preliminaire berekening is gebleken dat met een gecompartimenteerde tank de biogasproductie per m3 input met 14% toeneemt.

Doelstelling
Het ontwerpen, bouwen en demonstreren van een gecompartimenteerde navergistingstank, waarmee de totale conversie van omzetbare organische stof met 14% groeit.

Korte omschrijving
De werkzaamheden binnen het project zijn opgedeeld in een viertal werkpakketen: 1. Ontwerpen (basis en detail) van een gecompartimenteerde navergistingstank; 2. Bouw van de ontworpen, gecompartimenteerde tank 3. Demonstratie van de ontworpen, gecompartimenteerde tank 4. Voorlichting, communicatie en rapportage

Resultaat
Het resultaat van dit project is de demonstratie van een gecompartimenteerde navergistingstank (met optimale mixing), die per ton (mest)input 14% extra biogas produceert.