KV

De Kennisversnelling

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Het aantal woningrenovatieprojecten met hoge energieambities groeit, maar er is onvoldoende sprake van versnelling. Een oorzaak hiervan is de matige kennisuitwisseling. Onder andere kennis die is opgedaan door koplopers vindt onvoldoende zijn weg naar 'de early majority'. Dit wordt het 'kennis-gat genoemd'. Een belangrijk kennisdomein van dit gat betreft de veranderende samenwerking die dergelijke projecten kenmerkt. Het veranderen van de gebruikelijke samenwerkingsvorm blijkt een belangrijke succesfactor. Ook dienen de relevante ondersteunende organisatieprocessen (condities) mee te veranderen (3SFO, 2017)6. Deze noodzakelijke veranderingen in samenwerken en organiseren worden echter door betrokken organisaties vooraf vaak niet herkend en als het wel wordt herkend, probeert men eerst het probleem op te lossen met de kennis die men al 'in huis' heeft. Deze is vaak onvoldoende, waardoor men er laat achter komt dat het anders moet. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de noodzaak van verandering wel tijdig wordt (h)erkend en dat de beschikbare kennis en ervaring wel wordt (her)gebruikt?

Doelstelling
Door dit onderzoek wordt de kans op succes van renovatieprojecten met hoge energieambities, uitgevoerd door de early majority, vergroot (en daarmee de opschaling versneld). Omdat uit eerder MVI-onderzoek bekend is dat 'anders' samenwerken en organiseren een belangrijke succesfactor is in dit verband, is het hoofddoel van dit onderzoek: Bestaande kennis en ervaring over benodigde veranderingen in samenwerken en organiseren in gebruik krijgen bij 'de early majority'. Om dit doel te bereiken moeten succesvolle kennisdiffusiestrategieeën op dit vlak worden ontwikkeld. Oftewel, er moet worden ontdekt Wat werkt, bij Welke vraag, Wanneer, en voor Wie. Dit moet worden vertaald naar handzame aanpakken. ? Wat: Welke typen interventies? Bijvoorbeeld een training? ? Welke vraag: Bij welk probleem? ? Wanneer: Op welk moment? ? Wie: Voor welke professional(s)? Door de aanpakken zullen professionals de noodzaak van anders samenwerken erkennen en zullen zij beter in staat zijn stappen te zetten die nodig zijn om deze verandering te realiseren.

Korte omschrijving
Dit onderzoek voeren we uit in co-creatie met corporaties en andere marktpartijen, kennisorganisaties en innovatieprogramma's. We (door)ontwikkelen en onderzoeken gezamenlijk interventies die worden gebruikt om de kennis over samenwerken en organiseren te laten landen bij 'de early majority'. Een interventie kan de inzet van een kennisproduct, zoals een training of workshop zijn, maar ook een advies over een bepaald onderwerp, of het gebruik van een Canvas-model. In 4 woningbouwprojecten en 3 projecten van kennisorganisaties brengen we eerst het kennis-gat in kaart, zie aanleiding. Daarna experimenteren we met één of meerdere interventies (7 cases). De opgedane ervaringen worden verwerkt tot kennisdiffusiestrategieën (1 strategie per casus) die ook worden getest. Deze cyclus wordt minimaal twee keer per interventie doorlopen. De resultaten worden gedeeld met relevante marktpartijen en de kennisinfrastructuur.

Resultaat
Dit onderzoek kent de volgende resultaten: 1. Een toegenomen kans op succesvolle opschaling van woningrenovaties met hoge energieambities. 2. Praktische kennisdiffusiestrategieën voor de early majority gericht op het kennisdomein Samenwerken en Organiseren. 3. Kennisproducten voor de early majority op het gebied van samenwerking en organiseren. Bijvoorbeeld trainingen, checklists, etc. 4. Bekwame kennisorganisaties. De deelnemers zijn tijdens het onderzoek bekwaam geworden in het toepassen van de praktische aanpakken. 5. Bekwame marktpartijen. De deelnemers zijn tijdens het onderzoek bekwaam geworden in het inzetten van de bestaande kennis. 6. Bewust onbekwame overige marktpartijen en kennisorganisaties die door de resultaten van dit onderzoek bewust zijn geworden van het belang van het benutten van kennis over samenwerken en organiseren.