De Groene Trein

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Dieselmotoren zijn verbrandingsmotoren die slecht scoren op het gebied van luchtvervuiling en geluidsemissie.

Doelstelling
Het doel van het project is om door het uitvoeren van industrieel onderzoek kennis te verwerven over de transitie van Diesel naar LNG aandrijving bij personentreinen en het gebruik en opslaan van remenergie (hybride technologie).

Korte omschrijving
Twee technologie├źn die de luchtvervuiling en geluidsemissie van Dieseltreinen kunnen verminderen zijn: 1.Overstappen van Diesel brandstof naar LNG later gevolgd door Bio LNG 2.Opslaan en gebruik van remenergie (hybride trein) Om deze transitie voor elkaar te krijgen is nadere kennis vereist op het gebied van technologie, veiligheid, milieu en economie in de spoorse omgeving.

Resultaat
Op basis van de opgedane kennis (technologie, veiligheid, milieu en economie) kan een vervolgstap gemaakt worden richting verdere ontwikkeling van LNG personentreinen (bijv. in de vorm van een demonstratieproject).