DDV

De Duurzame VvE

Publieke samenvatting / Public summary

Hoe kunnen VvE´s gestimuleerd worden om hun vastgoed te verduurzamen?

In Amsterdam is ongeveer driekwart van de huiseigenaren verbonden aan een Vereniging van Eigenaren (VvE). Ook in andere grote steden is dit een aanzienlijk deel. Maar de energietransitie in de gebouwde omgeving focust zich vaak niet op deze groep. Vaak worden maatregelen afgestemd op de huursector of op particuliere woningbezitters. Daardoor wordt een grote groep huiseigenaren niet bereikt.

Onderzoeksvragen

Welke VvE’s hebben de meeste potentie voor het zetten van stappen richting verduurzaming van hun vastgoed? Op welke manier kunnen deze VvE’s hiertoe gestimuleerd worden?

Onderzoeksmethode

De onderzoekers maken eerst een overzicht van de stappen die VvE’s nemen als zij hun vastgoed willen verduurzamen. Ze brengen in kaart welke factoren hierbij een stimulerende of belemmerende rol spelen. Een voorbeeld hiervan is het langzame besluitvormingsproces van VvE’s die slechts eens per jaar vergaderen. Er wordt een indeling gemaakt in verschillende typen VvE’s.

Daarna wordt geïnventariseerd welke ondersteunende middelen ingezet kunnen worden om deze VvE’s te stimuleren bij de verduurzaming van hun vastgoed. Deze combinatie van kansen, belemmeringen, typen VvE’s en kansrijke middelen leidt tot een methode. Die kunnen publieke en commerciële partijen die willen bijdragen aan verduurzaming, gebruiken in het benaderen van VvE’s.

Vervolgens wordt literatuuronderzoek gedaan. Ook komen er interactieve sessies met belanghebbenden. Grote VvE’s en andere consortiumpartners worden geïnterviewd. Zij leveren hiermee input vanuit de praktijk.

Om ervoor te zorgen dat het onderzoek aansluit op de praktijk en de resultaten worden toegepast, wordt samengewerkt met verschillende partners. LENS Energie levert praktijkkennis en leidt het praktijkgeoriënteerde onderzoeksdeel. Hoom (een initiatief van Alliander dat huiseigenaren helpt verduurzamen) en 2 grote VvE-beheerders (VvE Metea en Vb&t Allianties) brengen praktijkkennis en contacten in en dragen bij aan de toetsing en verspreiding van de resultaten.

Toepassing resultaten

Er wordt een communicatiestrategie ontworpen om de resultaten effectief te ontsluiten via verschillende kanalen en partners. De resultaten van het onderzoek worden tussentijds aangescherpt via interactieve sessies met consortiumpartners en andere experts. Zij kunnen de resultaten vertalen naar hun eigen praktijk en achterban.