DC=DeCent

DC=DeCent

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
In het duurzame glastuinbouwgebied PrimAviera nabij Schiphol (Haarlemmermeer) wordt met gebruik van wind en zon-PV een gelijkstroomnet aangelegd. Dit leidt tot energiebesparing en gemakkelijker uitwisseling van elektriciteit. Het project realiseert een lokaal particulier gelijkstroomnet in het nieuwe glastuinbouwgebied, waarin de vraag bij de eindgebruikers en het aanbod van hernieuwbare energie flexibel geïntegreerd kunnen worden. Het net heeft een flexibele koppeling en balansfunctie met het landelijk elektriciteitsnetwerk.

Doelstelling
Het ontwikkelen en realiseren van een kleinschalige regionaal elektriciteitsnet gebaseerd op gebruikersbehoeften van de tuinders, uitgaande van toepassingen en infrastructuur op gelijkspanning, met de intentie een duurzame en langdurige proeftuin voor gelijkspanning te vestigen.

Korte omschrijving
In het project DC=DeCent wordt energieopwekking van locale WKK’s, gekoppeld aan een managementsysteem voor het regelen van vraag en aanbod van elektrische energie. De koppeling
wordt gerealiseerd door middel van een kleinschalig netwerk op basis van gelijkspanning (DC), waarbij de WOZ-grens wordt overschreden. Daarbij wordt het Elektrisch Vervoer (EV) gekoppeld aan het netwerk, waardoor het opladen van EV gestuurd en gevoed wordt vanuit de tuinbouw.

Resultaat
Het project biedt de volgende kansen:
1
Versterking van de energiefunctie van het tuinbouwgebied.

2
Nieuw verdienmodel voor tuinbouwbedrijven.

3
Reductie op extra kosten van de infrastructuur van EV.

4
Voor de voortzetting na de proeftuinfase, een bedrijfscase voor het brug restaurant langs de A4, dat grenst aan dit tuinbouwgebied.

5
Optie voor blijvende proeftuinlocatie op DC.