DATAPRES

DATAPRES: model gebaseerde analyse van meetDATA van gebouw- en installatiePREStatie

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Commercieel vastgoed met een hoog energiegebruik en slecht comfort zijn slecht verhuurbaar. Oorzaken zijn klimaatinstallaties die vaak slechts 1-malig worden ingeregeld en het ontbreken van inzicht in (optimalisatie van) de gebouw performance bij beheerders. Hierdoor blijkt het in de praktijk een uitdaging voor gebouwbeheerders om klachten over comfort en energiegebruik adequaat op te lossen.

Doelstelling
Doel is om op basis van beschikbare meetdata (waaronder gebouwbeheerdata, energiegebruik, sensordata en klachtenregistratie), inzicht te geven welke probleemsituaties (op gebied van energieprestatie en comfort) zich voordoen in een gebouw, en te adviseren over hoe deze situatie te verbeteren. De resultaten van DATAPRES kunnen gekoppeld worden met bestaande gebouwinformatiesystemen (zoals TOON Zakelijk of Monavisa).

Korte omschrijving
Om het doel te bereiken zijn de volgende activiteiten voorzien: 1 Het opstellen van een gedetailleerd specificatie van de DATAPRES functionaliteit. Hiertoe worden met input van gebouwbeheerders bestaande datasets geanalyseerd op bekende afwijkingen op comfort en energiegebruik. Ook worden gebruikers scenario's (use-cases) opgesteld, die het gebruik van DATAPRES detailleren voor de verschillende stakeholders (gebruiker, gebouwbeheerder, gebouw eigenaar). 2 Het ontwikkelen van de technologie, dat hetvolgende omvat: het modelleer-concept (inclusief automatische kalibratie), een gebouw analyse module voor probleem-identificatie, en een gebouw optimalisatie met vooraf gedefinieerde regels. 3 Het toetsen en verbeteren van het DATAPRES systeem in een praktische setting. 4 Het opstellen van een business plan om DATAPRES succesvol te exploiteren na afloop van het project.

Resultaat
Resultaten: 1 Een software systeem voor de analyse van meetdata en optimalisatie van de klimaatbeheersing en gebruikskosten van gebouwen, die geintegreerd kunnen worden in diensten als Toon Zakelijk of MonaVisa. 2 Een (uitbreidbaar) database met modellen met veelvoorkomende klachten en oplossingen. 3 Een proof-of-concept in 2 gebouwen, om DATAPRES te valideren en verbeteren. 4 Een business plan over hoe DATAPRES commercieel te maken is.