CRYOVAT LNG retrofit Tank (voor binnenvaart)

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Er is een groeiende behoefte aan gestandaardiseerde LNG-systemen voor de binnenvaart. Momenteel worden LNG- tanks onder- of bovendeks (in)gebouwd. Bij bestaande schepen kost dit veel tijd, geld en ruimte omdat het casco en de indeling van het schip moeten worden aangepast voor zowel de tank als veelal de appendages en leidingen welke onderdeks noodzakelijk zijn.

Doelstelling
Ontwikkeling van een LNG-tank voor Retro-fit en nieuwbouw binnenvaartschepen, welke relatief eenvoudig, voordelig en veilig realiseerbaar is. Met een dusdanige mate van innovatie en betrouwbaarheid dat deze oplossing bijdraagt aan de LNG doelstellingen m.b.t. CO2 reductie zero boil-off, acceptatie LNG, versterken LNG-keten en stimulatie LNG als brandstof voor (binnen)scheepvaart.

Korte omschrijving
Cryovat en MSN hebben in de praktijk gemerkt dat er behoefte is aan een goede oplossing/ inpassing voor LNG-tanks bij binnenvaartschepen. Cryovat en MSN bestrijken de hele keten van kleinschalige LNG-systemen voor de scheepvaart. Groot voordeel van de samenwerking tussen Cryovat en MSN is de jarenlange en internationale expertise om een geïntegreerd systeem te ontwikkelen. Cryovat concentreert zich binnen dit project op de vacuüm geïsoleerde dubbelwandige LNG-tank en MSN op het procesmatig gedeelte van de tank (conditionering en levering van de juiste gascondities aan en naar de motor). Door dit project te verwezenlijken dragen Cryovat en MSN bij aan de ontwikkeling van een gestandaardiseerde systematiek voor het inbouwen van LNG-installaties bij bestaande en nieuwe binnenvaartschepen: een essentiële schakel in de LNG-keten. Cryovat en MSN zijn internationaal opererende organisaties, met het uitdragen en vermarkten van dit product kan de kennispositie van Nederland op het gebied van LNG vergroot worden.

Resultaat
Een veilige en gecertificeerde LNG-tank welke onderdeks bij bestaande en nieuwe schepen (kosten) efficiënt gerealiseerd kan worden. Door toepassing van een “dome” en mangat kunnen leidingaansluitingen bovendeks uitmonden. Hierdoor wordt het systeem veiliger, schoner, goedkoper en beter beheersbaar. Dit stimuleert de scheepvaartsector om voor LNG te kiezen en zal de LNG-keten (vraag, aanbod en kennispositie) versterken.