Ctoc Farming

Cradle to cattle farming

Publieke samenvatting / Public summary

Doelstelling
Het project heeft als doel om een gesloten kringloop voor energie, proteïnen en mineralen op boerderijschaal te realiseren.

Korte omschrijving
Uit vergiste mest (digestaat) wordt ammoniumsulfaat en struviet gemaakt. Het ammoniumsulfaat kan direct als kunstmest worden ingezet en het struviet wordt gebruikt als grondstof in de kunstmestindustrie of fosfaatindustrie. De vergister produceert elektriciteit en warmte. De warmte en het overschot aan stikstof en fosfaat uit het digestaat wordt gebruikt om eendenkroos te produceren. Eendenkroos heeft een hoog eiwit gehalte en dient als veevoer. Zo sluit de kringloop zich.