Couperus Smart Grid

Couperus Smart Grid

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Couperus is een wooncomplex in aanbouw met een kleine 300 woningen. Het complex is vlamloos, wat onder andere betekent dat de verwarming van alle woningen met behulp van een collectief Warmte/Koude Opslagsysteem (WKO) met individuele warmtepompen plaatsvindt.

Doelstelling
Door middel van software genaamd PowerMatcher wordt in Couperus een Smart Grid aangelegd. Dit Smart Grid kan de energievraag vanuit de warmtepompen sturen, door er vroegtijdig aan te voldoen. Deze sturing is afhankelijk van informatie over de beschikbare energievraag en netcapaciteit. Na een jaar zullen ook andere toepassingen aan de PowerMatcher gekoppeld worden. In eerste instantie worden alleen toepassingen gekoppeld die gestuurd kunnen worden zonder dat daar actief ingrijpen van de bewoner bij nodig is. In het derde jaar komt hier ook andere witgoedapparatuur bij, waarbij de bewoner zelf ander gedrag moet vertonen om bij te dragen aan het effect. Vanaf het tweede jaar zal tevens een communicatieplatform aangeboden worden aan de consumenten. Dit platform is te bereiken via een webpagina en een display in de woning. Op deze manier zal de bewoner inzicht krijgen in het verbruik van zijn of haar woning, maar vooral ook de mogelijkheden die hij of zij zelf heeft om zijn energierekening naar beneden te krijgen.

Korte omschrijving
Aan het consortium nemen zeven partijen deel: Eneco, IBM, Itho Daalderop, Vestia, Provincie Zuid-Holland, Stedin en TNO. Vestia is de verhurende en verkopende partij van Couperus, waarin de warmtepompen door Itho Daalderop geleverd worden. De PowerMatcher is ontwikkeld door het vroegere ECN Smart Grid Research, nu onderdeel van TNO. IBM heeft de PowerMatcher doorontwikkeld voor grootschalige toepassing. Energieleverancier Eneco beoogt met de PowerMatcher een betere landelijke afstemming tussen vraag en aanbod te bereiken, en hierdoor ook nieuwe interessante klantenproposities te ontwikkelen. Netbeheerder Stedin richt zich op het uitsmeren van de piekvraag die wordt verwacht bij hoge volumes warmtepompen. Voor provincie Zuid-Holland draagt Couperus bij aan de bewustwording rondom Smart Grids en hun noodzaak bij het inpassen van duurzame energie bij zowel particulieren als organisaties.

Resultaat
Verlaging van de piekvraag in het gebied, betere landelijke afstemming tussen vraag en aanbod. En inzicht voor de bewoner in het verbruik van zijn of haar woning, maar vooral ook de mogelijkheden die hij of zij zelf heeft om zijn energierekening naar beneden te krijgen.