MCA groen

Coproductie van monochloorazijnzuur en energiedragers uit biomassa

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
AkzoNobel is 's-werelds grootste producent van monochloorazijnzuur (MCA). Het wordt geproduceerd uit azijnzuur dat afkomstig is uit petrochemische grondstoffen. Om het gebruik van deze grondstoffen te reduceren moet een biotechnologische conversietechnologie voor azijnzuur worden ontwikkeld. Al bestaande processen zijn te duur om te kunnen concurreren.

Doelstelling
De hoge kosten worden veroorzaakt door de zuivering van azijnzuur en de lage opbrengst door remming van de fermentatie door azijnzuur. Het doel van het project is om een nieuw duurzaam productieproces te ontwikkelen voor azijnzuur uit biomassa zonder deze bottlenecks. Energiedragers worden hierbij als co-product gevormd.

Korte omschrijving
Wageningen University & Research (WUR) hebben enzymen ontdekt die het mogelijk maken om op een nieuwe wijze azijnzuur te produceren en een proces ontworpen waarin micro-organismen deze enzymen kunnen gebruiken om tot een efficiënte productie van azijnzuur te komen. In het project gaat WUR dit ontwerp realiseren. AkzoNobel Industrial Chemicals B.V. (AkzoNobel) zal het azijnzuur gebruiken voor de productie van monochloorazijnzuur (MCA). In het project zal AkzoNobel de downstream processing verder ontwikkelen en onderzoeken of de nieuwe productiewijze van azijnzuur goed aansluit op het proces voor monochloorazijnzuur productie. Suiker Unie heeft als missie het optimaal en op duurzame wijze verwaarden van de suikerbiet en ziet hiervoor kansen in samenwerkingen in de biobased economy. In het project onderzoeken ze primair welke producten vanuit de suikerbiet optimaal aansluiten bij de productie van azijnzuur en of de samenwerking in de hele keten van suikerbiet tot azijnzuur en co-producten kansen biedt.

Resultaat
Het project levert een micro-organisme op dat suikers efficiënt kan omzetten in azijnzuur en energiedragers en kennis over hoe dit micro-organisme het best kan functioneren in een fermentatieproces. Het laat bovendien zien hoe dit fermentatieproces het beste kan aansluiten op suikerbietverwerking door Suiker Unie en MCA-productie door AkzoNobel.