COOP-STORE

Cooperative sustainable business models for storage

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
In de transitie naar een volledig duurzame en schone energievoorziening zal de opslag van energie een steeds grotere rol gaan spelen. Voor grootschalige toepassing van energieopslag is een slimme combinatie van diensten voor diverse stakeholders noodzakelijk: het verhogen van autarkie, balanshandhaving van het net en faciliteren van energy trading.

Doelstelling
De doelstelling van dit project is het creëren van een platform dat een positieve business case voor centrale energieopslag mogelijk maakt door 'benefit stacking' (de combinatie van verhoogde autarkie, balanshandhaving en energy trading) voor alle stakeholders.

Korte omschrijving
In COOP-STORE wordt energieopslag gecombineerd met een PV park. Scholt Energy Services zal in samenwerking met WeertEnergie energielevering aan consumenten faciliteren om autarkie van participanten in de coöperatie te verhogen. Scholt zal de batterij inzetten voor energy trading en balanshandhaving. Scholt ontwikkelt algoritmes om de opslag in te zetten voor diverse business modellen. ECN/SEAC onderzoekt de integratie van zonne-energie met energieopslagsystemen, zal de technologie vergelijken met kleinschalige opslag en onderzoek doen naar de beoogde systeemarchitectuur en techno-financiële modellen opstellen ter onderbouwing van de potentie. Soltronergy is verantwoordelijk voor het systeemontwerp, configureren van de netaansluiting en bepaling van de impact in het net. Daarnaast zal Soltronergy de case technisch doorrekenen en in de monitoringfase de propositie valideren aan de hand van gemeten opbrengsten. WeertEnergie zal een belangrijke rol spelen in de verspreiding van kennis naar andere coöperaties in Nederland.

Resultaat
Resultaat van dit project is de combinatie van drie business modellen om energieopslagsystemen commercieel haalbaar te maken. Door toevoeging van energieopslag wordt grootschalige uitrol van duurzame energie mogelijk. In de beoogde demonstratie wordt aangetoond dat een rendementsverbetering van 1,77% naar 2,24% op de totale investering mogelijk is en dat het geïnstalleerd vermogen van een PV veld 9-11% groter kan zijn.