BT_CH4_H2

Conversie van aardgas naar waterstof

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Om de energietransitie op een betaalbare manier te realiseren, wordt opslag van CO2 steeds meer als een (transitie)oplossing gezien. De conversie van aardgas naar waterstof biedt de mogelijkheid CO2 vóór gebruik van de brandstof af te vangen, waardoor CCUS beschikbaar komt voor de hele industrie. Met een multi-fuel-multi-product-concept wordt een maximale bedrijfstijd van waterstofproductie gewaarborgd.

Doelstelling
Het doel van dit project is het onderzoeken van de haalbaarheid van het op korte termijn en op grote schaal overstappen op waterstof (uit geconverteerd aardgas) in de industrie. Hiertoe worden de technische, economische en institutionele haalbaarheid van het concept getoetst. Hierbij wordt onder andere de aandacht gevestigd op synergiën met de huidige industrie, de energieinfrastructuur en andere duurzame initiatieven.

Korte omschrijving
Binnen dit project worden enkele systeemconfiguraties (onshore/offshore, verschillende afzetmarkten voor waterstof en CO2) geanalyseerd. De activiteiten focussen zich op de technische, economische en institutionele aspecten die hierbij komen kijken. Een begeleidingscommissie met verschillende belanghebbenden en ketenpartners wordt geformeerd om een breed gedragen beeld te ontwikkelen. Tot slot wordt een routekaart ontwikkeld om het verdere introductieproces te ondersteunen.

Resultaat
Het resultaat van deze studie is de getoetste haalbaarheid van de conversie van aardgas naar waterstof in verschillende systeemconfiguraties, om daarmee een volledige verduurzaming van de industrie te realiseren. Deze analyses monden tevens uit in een aantal speerpunten voor verdere technische verkenning en demonstratie, om de kansen verder uit te werken en te overwinnen knelpunten met betrekking tot deze technologie aan te pakken.