Contingent

Contingent

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De afgelopen is er een professionele markt ontstaan voor het verduurzamen van particuliere woningen via enkelvoudige maatregelen en voor geïntegreerde verduurzaming van corporatiewoningen naar label A/B en zelfs duurzamer. Proposities voor grootschalig en efficiënt verduurzamen van particuliere koopwoningen naar een niveau waarmee woningen zijn voorbereid op duurzame alternatieven voor aardgas ontbreken echter. Een toenemende vraag door energieprijsstijgingen en druk op de uitvoeringscapaciteit vragen om een vernieuwende werkwijze voor het efficiënt en effectief opschalen van deze proposities: de contingentenaanpak. De partners in dit project gaan vanuit hun bestaande positie en propositie in de markt voor woningverduurzaming de particuliere woningeigenaar bedienen met aantrekkelijke verduurzamingsproposities. Op basis van de contingentenaanpak resulteert dit in twee werkwijzen om tot een spijtvrij niveau te komen: - een stapsgewijze aanpak via een woningplan, en - een geïntegreerde aanpak in één keer.

Doelstelling
Aan het eind van dit project zijn aantrekkelijke en opschaalbare verduurzamingsproposities geïntroduceerd, voor het vergaand verduurzamen van de particuliere woningvoorraad. Deze proposities: 1. verduurzamen particuliere woningen, direct (geïntegreerd) of gefaseerd (via een woningplan), naar een niveau waarmee de woning voorbereid is op toekomstige duurzame verwarmingsalternatieven; 2. zijn aantrekkelijk voor: a. woningeigenaren: maximale tijdbesteding 5 uur i.c.m. terugverdientijd = 7 jaar; en b. aanbieders: conversie 2,5 à 5% bij een interne efficiency per uitgevoerde verduurzaming van minimaal 60 euro omzet per geïnvesteerd uur 3. resulteren in het verduurzamen van in totaal 7.500 particuliere koopwoningen binnen de looptijd van dit project, door opschaling oplopend tot ruim 300.000 woningen in 2035.

Korte omschrijving
Binnen dit project worden parallel de noodzakelijke ingrediënten ontwikkeld voor aantrekkelijke verduurzamingsproposities: - maatregelenpakketten en (bijbehorende) contingenten waarmee particuliere woningen geïntegreerd en/of gefaseerd (via woningplannen) worden verduurzaamd; - proposities voor onder meer bespaargarantie en financiering in aanvulling op deze maatregelenpakketten; - vraagbundeling binnen contingenten waarmee een efficiënt proces aan aanbodzijde kan plaatsvinden; - een proces van werkvoorbereiding voor deze gebundelde vraag; - de ketenorganisatie waarmee de ontwikkelde verduurzamingsproposities met maximale arbeidsproductiviteit kunnen worden gerealiseerd.

Resultaat
1. de beschikbaarheid van aantrekkelijke verduurzamingsproposities voor het spijtvrij geïntegreerd en/of gefaseerd verduurzamen van woningen voor aanbieders en particuliere woningeigenaren; 2. 7.500 spijtvrij verduurzaamde particuliere woningen binnen de looptijd van dit project; 3. overgedragen kennis naar relevante stakeholders in de sector voor opschaling naar 300.000 spijtvrije particuliere woningverduurzamingen in 2035; 4. introductie en opschaling van woningverduurzaming a.d.h.v. de contingentenaanpak door introductie en kennisoverdracht zelfstandig gebruik clustertool door aanbieders.