COP

Composiet ophangconstructie prefab-NOM-gevels

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Het ontwikkelen van een constructieve Composiet ophangconstructie voor het opvangen van de prefab-NOM-gevelelementen. De composiet kantplank combineert de constructieve functie (ophangconstructie) met de isolerende functie (losse kantplank) en voorziet in een ruimte voor het trekken van UTP kabels.

Aanleiding
• Het verhogen van het tempo van aardgasvrij maken van bestaande seriematige woningen.
• Het vergroten van de aantallen van aardgasvrij maken van bestaande seriematige woningen.
• Het verlagen van de kostprijs van aardgasvrij maken van seriematige woningen.


Doelstelling
- Verduurzaming van de energievoorziening in Nederland. De technische oplossing zal bijdragen aan het behalen van beleidsdoelstellingen op gebied van energie (Energietransitie 2020-2050).
- Vergroten afzetmarkt door integrale kostprijs verlaging.
- Versnellen van NOM renovatie projecten.
- Economische impact voor het Nederlandse bedrijfsleven: omzet, exportpotentieel, werkgelegenheid. De vergroting van de afzet heeft een positieve invloed op de economie.
- Verlagen grondstof gebruik, huidige methodiek vereist een materiaal intensieve ondersteuning.


Korte omschrijving
Fase 1: ontwikkelen
BAM Wonen: omschrijven van functionele eisen, uitwerken interface met de gevelelementen, ontwerpen basis vorm.
Compofloor: functionele eisen vertalen in ontwerp, basis vorm geschikt maken voor fabricage proces composiet en het aanleveren van een prototype.

Fase 2: Prototyping
BAM Wonen: testen prototype in het veld inclusief belasting met gevelelementen.
Compofloor: omschrijven constructieve eigenschappen en toepassingsvereisten.

Fase 3: Implementeren
BAM Wonen: product implementeren in de standaard NOM Renovatie BIM bibliotheek en standaard processen.


Resultaat
Het op de markt brengen van een constructieve composiet ophangconstructie voor het opvangen van de gevelelementen. De composiet kantplank combineert de constructieve functie (ophangconstructie) met de isolerende functie (losse kantplank) en voorziet in een ruimte voor het trekken van UTP kabels.

1. Het komen tot een werkbaar prototype van de constructieve composiet kantplank
2. Het constructief testen van een prototype constructieve composiet kantplank.
3. Het invoeren van de constructieve composiet kantplank in het standaard NOM product van BAM Wonen.