COSYE

COmpacte SYsteemoplossing voor decentrale Energie opwekking en -opslag o.b.v. laagwaardige biomassa

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Volledige titel van het project: COmpacte SYsteemoplossing voor decentrale Energie opwekking en –opslag op basis van laagwaardige biomassa binnen het stedelijk gebied (COSYE).

Bestaande hernieuwbare energieoplossingen op basis van laagwaardige biomassa vragen om installaties i.c.m. grote waterbuffers en te veel opslagruimte om in stedelijk gebied toegepast te
kunnen worden. De in dit project toe te passen unieke systeemoplossing voor energieopwekking en –opslag middels innovatief PCM maakt toepassing ervan binnen de gebouwde omgeving
mogelijk.

Doelstelling
Het doel van dit project is het demonstreren van een duurzaam alternatief voor het gebruik van gasketels voor de warmtevoorziening van utiliteitsgebouwen in de gebouwde omgeving. Door de
unieke PCM buffering wordt gebruik van laagwaardige biomassa toegankelijk gemaakt voor deze markt, waarmee het de potentie heeft de energietransitie te bespoedigen.

Korte omschrijving
In dit project wordt een systeemoplossing (in twee varianten) ontwikkeld voor duurzame energieopwekking en –opslag voor appartementencomplexen van woningcorporatie Waterweg Wonen, bestaande uit een biomassa ketel op basis van laagwaardige biomassa en energiebuffering middels uniek PCM, in combinatie met een innovatief aanvoersysteem voor de houtsnippers. Boonstoppel Engineering draagt zorg voor de ontwikkeling, engineering en dimensionering van deze unieke systeemoplossing. De duurzame opwekking wordt gerealiseerd door middel van de biomassa ketel op basis van laagwaardige biomassa, welke wordt geleverd door EOS in samenwerking met Viessmann. De thermische energie opslag en piek schering wordt gerealiseerd door Gaia PCM’s van Global E-Systems, welke door de instelbaarheid van faseovergangstemperatuur uniek zijn in deze wereld. Het geheel wordt geïntegreerd en geïmplementeerd door Energy Outsourcing Solutions(EOS). In een variant wordt dit
gecombineerd met heattubes en zonnepanelen met gelijkstroom elementen welke door EOS worden geleverd en geïnstalleerd.

Resultaat
Doordat deze PCM’s kunnen worden ingesteld op 80 graden, wordt de omvang van de benodigde energiebuffer drastisch verkleind. De combinatie met een innovatief aanvoersysteem maakt het mogelijk een kleine biomassaketel op basis van laagwaardige biomassa te gebruiken en levert zo de eerste systeemoplossing voor hernieuwbare energie in de gebouwde omgeving.