C3

Comfortable Climate Concepts

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Er ligt een grote uitdaging in de wereldwijde verduurzaming van de energievoorziening. De producten die nu voorhanden zijn, komen voort vanuit een componentengedachte. De impact van een duurzaam energiesysteem op het binnenklimaat van de woning is significant. Projecten uit het verleden hebben aangetoond dat met name comfort, welzijn, gezondheid en een goed binnen- (en buiten-)klimaat te weinig aandacht hebben gehad.

Doelstelling
Het doel van dit project is het ontwikkelen van een competitief geprijsd, multifunctioneel klimaatconcept dat naast een duurzame warmte- en energievoorziening zorgt voor comfort, welzijn, gezondheid met behulp van klimaatfuncties vanuit één gebruiksvriendelijke interface. Het systeem zorgt voor een betere toepasbaarheid van gecombineerde elektrische en thermische energie opwek. Daarmee draagt het project bij aan het halen van de duurzame energiedoelstellingen in 2023, en leidt dit tot een besparing op de SDE+ uitgaven.

Korte omschrijving
In werkpakket 1 worden de verschillende componenten gekarakteriseerd. Daarnaast worden de eisen vastgesteld waaraan de componenten dienen te voldoen. vervolgens vinden er ontwikkelingen plaats om aan de gestelde eisen te voldoen. In werkpakket 2 worden de diverse componenten geïntegreerd in het prefab bouwelement van Unilin. Daarnaast worden de communicatieprotocollen voor de diverse componenten ontwikkeld en gekoppeld middels de Internet of Things interface. In werkpakket 3 wordt de weg naar de markt voorbereid. Eerste stap hierin is het opleveren van een pilotwoning waarbij het systeem in bedrijf gaat. De monitoring van het systeem zal in werkpakket 4 plaatsvinden. Daarnaast zal de businesscase verder worden uitgewerkt voor het klimaatconcept en het businessmodel van SWYCS. Disseminatie van het klimaatconcept vindt ook plaats in werkpakket 4. Werkpakket 5 omvat het projectmanagement van het project.

Resultaat
Het resultaat van het project betreft een competitief geprijsd klimaatconcept voorzien van een innovatieve IoT-interface, Air-Volt systeem, prefab geïsoleerd dakelement met daarin verwerkt een liggend zonneboilervat. Daarnaast zal het systeem worden voorzien van ventilatie met warmteterugwinning. Het klimaatconcept wordt getest d.m.v. een pilotproject.