Cluster Water Processing

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
In de behandeling van (gebruikt) water in de industrie gaat veel energie verloren. in sommige gevallen wordt het industriewater zelfs verbrand (AVR Rotterdam). Typisch gaat het om de verwijdering van zuren, basen en zouten, geëmulgeerde en gedispergeerde deeltje, surfactanten en oliën en chemicaliën. Dit probleem speelt in alle sectoren ((petro)chemie, food, feed, staal, maar ook heel urgent bij de olie/gas winning op zee.

Doelstelling
Ontwikkelen en implementeren van processen waarbij verdamping wordt vermeden. Potentieel kan 10 PJ per jaar worden bespaard.