Cluster Utilities & Optimal use of heat

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Het gebruik van warmte in de industrie is verantwoordelijk voor meer dan 80% van het finale energiegebruik. Warmte wordt gebruikt voor het verwarmen van grondstoffen, het mogelijk maken van reacties en het aandrijven van scheidingsprocessen. De benodigde temperatuurniveau 's bestrijken een breed gebied. Tegelijkertijd worden grote hoeveelheden restwarmte, vrijkomend uit (exotherme)processen geloosd naar de omgeving die momenteel niet op economisch verantwoorde wijze kunnen worden hergebruikt. Het is lastig om de pluriforme warmtebronnen en vraag effectief op elkaar te koppelen.

Doelstelling
Verlagen van (fossiel)energiegebruik voor warmte/koude door het koppelen van vraag en aanbod met een set aan gestandaardiseerde (technologische) oplosrichtingen waarbij ook energie kan worden gebufferd (b.v. elektriciteit, fasetransformatie, koude, chemicaliƫn, druk, ...).