Cluster Sustainable Business Models

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De business omgeving verandert snel onder andere door stijgende energieprijzen, schaarste in resources en maatschappelijke druk voor duurzaamheid en lokale initiatieven. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid voor het ontwikkelen van nieuwe business modellen die energiebesparing (over een keten) economisch feasible maken. Voorwaarde hiervoor is partijen in de keten daadwerkelijk te verbinden en risico's voor alle partijen te verminderen en verdienmodellen uit te werken.

Doelstelling
Het creƫren van nieuwe business modellen waarbij energiebesparing en energie-efficiency wordt gerealiseerd door nieuwe (intersectorale) samenwerkingen, gebruikmakend van bestaande innovatieve technologieen waarbij de 'economy of chain' een van de drivers is.