Cluster Innovation Academy

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Er zijn veel technische mogelijkheden voor energiebesparing in de industrie. Helaas wordt slechts een klein deel van deze technische mogelijkheden benut. Oorzaken hiervan liggen bij besluitvormingsprocessen, cultural mindset, business modellen, innovatiesystemen, risk management en strategic focus. Het is moeilijk één hoofdoorzaak te benoemen, enerzijds door de veelheid van invloedsfactoren, anderzijds door de breedte van het speelveld.

Doelstelling
Het proces van implementatie van energie-innovaties in de industrie te verbeteren en duurzaamheid hier een driver in te laten zijn.