Cluster Gas Separation and Treatment

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Aardgas wordt voor ongeveer 1/3 geproduceerd in kleine velden. Het energiegebruik voor de productie in Nederland bedroeg 42 PJ in 2011. Deze energie wordt grotendeels gebruikt voor gasreiniging en het op specificatie brengen. Het gaat daarbij om verwijdering van water, zure gassen en vloeibare, soms waardevolle componenten. Met name de regeneratie van hiervoor gebruikte absorbentia is zeer energie-intensief. In de toekomst worden nieuwe velden te ontwikkeld. De gassamenstelling zal anders zijn dan tot nu toe. Hierdoor wordt het noodzakelijk nieuwe, flexibele, kleinschalige energie efficiënte gasreinigingstechnologie te ontwikkelen. Dezelfde behoefte is, nog pregnanter, aanwezig voor de exploitatie van biogas. Daarvoor zijn op dit moment geen rendabele opties beschikbaar. Het energiebesparingspotentieel bedraagt ongeveer 40%.

Doelstelling
Ontwikkeling van kleinschalige technologieën voor energie-efficiënte, kosteneffectieve (zuur) gasbehandeling voor toepassing bij kleine aardgasvelden en biogasinstallaties.