Cluster Energie efficient bulk liquid separation

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Bulk-vloeistofscheidingsprocessen (denk aan stromen groter dan 10ton/uur en een energiegebruik groter dan 0,5 MW), waaronder destillatie zijn één van de grootverbruikers van energie in de Nederlandse procesindustrie. Naar schatting gaat ongeveer 40% van de energiebehoefte naar deze unit operation, cumulerend tot 190PJ per jaar.

Doelstelling
Ontwikkelen van alternatieve scheidings technologieën en systemen met een minimaal 50% lager energiegebruik voor vloeistofscheiding waardoor het energiegebruik in totaal met 40% en de kosten voor het scheidingsproces met 25% kunnen afnemen.