Cluster Drying & Dewatering

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Ontwateren & drogen zijn veel voorkomende processen in de agro-food, pulp-en papierindustrie, bouwmaterialen, chemische industrie, enzovoort. Deze processen zijn zowel kapitaal als energie-intensief. Er is een sterke koppeling tussen productkwaliteit en procesvoering. Warmteterugwinning is door sterke vervuiling beperkt. In Nederland wordt het energiegebruik geschat op 80 PJ/jaar. Geschat wordt dat het gaat om een technisch besparingspotentieel van 30 tot 50% met een daaraan gerelateerde opbrengstverhoging tot 320 M€/jaar.

Doelstelling
Ontwikkelen van betrouwbare, rendabele en zeer energiezuinige droog- en ontwateringsprocessen met optimale eigenschappen ten aanzien van de productkwaliteit en het versterken van de marktpositie voor technologie en proces aanbieders. Hierbij wordt gemikt op huidige maar ook toekomstige (biobased) toepassingen. Het gaat met name om optimale combinaties tussen het ontwatering en droogproces toegespitst op de specifieke eisen van een breed scala aan eindgebruikers.