Cluster Bio Fast Track to Bulk

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De chemische en papier industrie is op zoek naar alternatieve bronnen voor aromatische en furaan achtige verbindingen, suikers en vezels. Die zijn gevonden in (katalytisch) thermische en enzymatische processing van biomassa. Nadeel van deze proces is echter dat de effectiviteit laag is en het energiegebruik hoog en de kosten navenant hoog. Bovendien is de specificiteit laag zodat ook de downstream-processing energie-intensief is.

Doelstelling
Ontwikkelen van flexibele, energie-efficiƫnt procesroutes voor de productie aromaten, suikers en vezels uit biomassa.