Cloud Power Texel

Cloud Power Texel

Publieke samenvatting / Public summary

Doelstelling
Het middels demonstratie achterhalen in welke mate deelnemers van de community op Texel door Cloud Power daadwerkelijk worden gestimuleerd in het behalen van haar energiedoelstellingen

Korte omschrijving
In het project Cloud Power Texel gaan 300 huishoudens op Texel hun energievoorziening gezamenlijk organiseren met Cloud Power. Cloud Power is een innovatief concept dat ontwikkeld is door Capgemini en dat lokale communities faciliteert om hun energievraag af te stemmen op het energieaanbod van dat moment en dat hen faciliteert om eigen opgewekte duurzame opwek aan te wenden voor hun eigen verbruik. Cloud Power onderscheidt zich van andere smart grid concepten doordat het zich volledig afspeelt in het domein van de verbruikers en hun community en niet in het domein van netbeheerders en programmaverantwoordelijken. Cloud Power past in de toenemende wens van verbruikers om actief te participeren in het verduurzamen van hun energieverbruik en om de transitie te maken van ‘consumer’ naar ‘prosumer’. Het project duurt 1 jaar en 9 maanden en wordt in drie fasen uitgevoerd: in de eerste fase wordt de interactie tussen verbruiker en supplier opgezet. In de tweede fase wordt de vraag van de community geprognotiseerd en afgestemd op het aanbod van de supplier. In de derde fase zal deze afstemming kort cyclisch gaan plaatsvinden, namelijk op basis van two-hours-ahead.

Resultaat
Doel van project is na de proeftuin verder gaan en ook zonder subsidie de mogelijkheid hebben tot het van uitvoeren van het concept. Belangrijkste doel is dan dat 'billing' mogelijk is ook binnen de dan geldende wet en regelgeving (wordt nu door saldering tegengewerkt).