Clay Swelling fase 0

Publieke samenvatting

Doelstelling
De volgende kennisvragen zijn gedefinieerd:
o Onder welke omstandigheden (ondergrondsamenstelling, kraakvloeistoffen, condities) wordt de gasproductie na hydraulisch kraken beperkt door klei-zwelling en waar in Nederland treffen we deze ondergrondsamenstelling aan?
o Welke ondergrond informatie is benodigd om een uitspraak over te kunnen doen over het risico op productiebeperking door kleizwelling?
o Is deze informatie aanwezig of moeten aanvullende analyses worden uitgevoerd (eventueel in samenwerking met externe partijen)?
o Hoe kunnen we uit log gegevens een voorspelling doen m.b.t. de risico’s van productiebeperking door klei-zwelling
o Wat is het zwelgedrag van voorkomende typen klei –mineralen onder invloed van verschillende vloeistoffen bij relevante omstandigheden?
o Wat is het effect van kleizwelling op de permeabiliteit?


Resultaat
In dit voorstel wordt het effect van klei zwelling op gasproductie in kaart gebracht: waar en onder welke condities wordt de gasproductie beperkt door klei zwelling?