BMC-CSUP

Circular Stand-up Pouches

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Ten gevolge van doelstellingen op het gebied van CO2-reductie en circulariteit wordt de verpakkingssector steeds meer gedwongen om verpakkingen aan te passen zodat deze op z'n minst recyclebaar, maar bij voorkeur circulair worden. Binnen de voedingsmiddelensector zijn veel verpakkingen reeds recyclebaar. Bij de stazak voor 'natte' voedseltoepassingen is dit nog niet het geval door de combinatie van materialen die gebruikt wordt om te kunnen voldoen aan vereisten voor o.a. houdbaarheid, sterkte, waterdamp- en/of zuurstofdoorlaatbaarheid, steriliseerbaarheid e.d.. Deze combinaties van kunststoffen zijn niet geschikt voor bestaande recycling infrastructuren en komen dan ook in de afvalverbrandingsinstallatie terecht. Om de recyclebaarheid te verbeteren, dienen dus mono-materiaal verpakkingen ontwikkeld te worden. De uitdaging bij het ontwikkelen en produceren van een verpakking uit mono-materiaal is het behalen van vergelijkbare functionele eigenschappen als de huidige levensmiddelenverpakkingen. Hierbij zijn nieuwe technieken en mogelijkheden voor polymeerstructuren, sealen en barrièrefuncties nodig die het sorteer- en recycleproces niet verstoren.

Doelstelling
Het doel van dit project is om volledig circulaire steriliseerbare stazakken voor soepen en sauzen van PP of PET te ontwikkelen en te produceren door middel van een marktgerichte samenwerking tussen bedrijven en kennis- en onderzoeksinstellingen. Het project heeft als concrete doelstellingen het ontwikkelen van een nieuw stazak-ontwerp die volledig te recyclen is en voldoet aan de eisen voor (natte) voedseltoepassingen; evaluatie van de recyclebaarheid van de stazakken; een advies m.b.t. de keuze voor materiaalontwerp o.b.v. milieu impact en technisch economische analyses en belangrijke bijdragen leveren aan de design for circular economy guidelines m.b.t. stazakken. Daarnaast doelt het consortium op marktconform geprijsde stazakken.

Korte omschrijving
? De huidige ontwikkelingen op het gebied van mono-materiaalverpakkingen en huidige stazak-eigenschappen in kaart brengen en markteisen voor de verpakkingen inventariseren. ? Verschillende mono-materiaal stazak prototypes maken op basis van ofwel PP ofwel PET en tijdens ontwikkeling de materiaaleigenschappen monitoren. ? Onderzoeken van de invloed van verschillende grades van PP/PET op producteigenschappen. ? Ontwikkelen/testen van seal-mogelijkheden. ? Ontwikkelen/testen van verscheidene coatings/barrières om voldoende barrière eigenschappen te realiseren. ? De sorteerbaarheid van de mono-materiaal stazakken testen en evalueren. ? De recyclebaarheid van de verschillende prototypes evalueren door deze mechanisch te recyclen, te extruderen tot een regranulaat en dit regranulaat te beoordelen op kwaliteit. ? Onderzoek naar aanwezige verontreinigingen in de stazak-afvalstroom en ontwikkeling van nieuwe processtappen om deze verontreinigen te verhelpen. ? Evalueren van de milieu-impact en technische en economische analyse van de verscheidene prototypes. ? Opstellen van een adviesrapport voor de markt met betrekking tot de juiste strategie voor mono-materiaal stazakken.

Resultaat
Dit project beoogt de komende jaren de volgende resultaten: 2022: Selectie van mono-PP en mono-PET materialen; Prototypes van beide materialen beschikbaar. 2023: Demonstratie van recyclebaarheid van mono-materiaal stazakken op basis van ontwerpeisen en het recyclebaarheidsprotocol; Selectie van sorteer- en recyclingtechnieken; Onderzoek naar kwaliteit van recyclaat na mechanische recycling stazakken; Input voor ontwerp-advies voor PP en PET stazakken. Adviesrapport voor de beste materiaalkeuze gebaseerd op milieuimpact en technische haalbaarheid. 2024: Marktintroductie van circulaire PET en/of PP stazakken voor retort toepassingen; pro-actief lobbyen voor overstap.