Circular Furniture Future

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Cooloo heeft een technologie ontwikkeld waarbij meubels op het hoogste niveau van de R-ladder via innovatieve coat- en spuittechnieken gemakkelijk circulair toegepast kunnen worden via rethink, repair, refurbishment. Lokale afvalstromen van andere industrieën zoals leer kurk en jeans worden toegepast als nieuwe bekleding in combinatie met bio-based binders.

Doelstelling
Dit project wil duurzame en maatschappelijk relevante impact maken door het bevorderen van circulariteit in het interieur en buitenmeubels voor consumenten, horeca, kantoor, overheidsgebouwen en scholen. Het doel van dit project is het ontwikkelen en opschalen van innovatieve applicatietechniek voor het produceren, repareren en refurbishen van interieurproducten. Op basis van deze technische mogelijkheden circulaire businessmodellen ontwikkelen die het economisch en ecologisch voor klanten mogelijk maken om interieurproducten circulair af te nemen met een Material Circularity Indicator (MCI) van +95% en een lage CO2 impact en hoge bio-based content.

Korte omschrijving
1. Technologische doorontwikkeling, validatie, opschalen en impactberekeningen. 2. Vanuit technologische mogelijkheden, onderzoek naar circulaire businessmodellen met impact berekeningen en marktimplementatie. 3. Dit gezamenlijk vertalen naar de juiste producten en diensten. 4. Technologie beschikbaar maken aan andere bedrijven in Nederland en wereldwijd. 5. Groene banen creëren en kennis exporteren naar het buitenland.

Resultaat
Het resultaat van dit project is een gevalideerde circulaire productieketen en een schaalbaar productieproces voor het toepassen van deze innovatieve applicatietechniek voor het aanbrengen van een bio-based coating op meubilair om deze zo economisch en ecologisch geschikt te maken voor circulaire strategieën hoog in de R-ladder zoals repair, refurbishment en remanufacturing. De beoogde resultaten zijn; - Meubilair met een langere levensduur, waarde en grondstoffen die behouden blijven door economische en ecologische te reparatie en refurbishment. - Inzicht en kennis over de nieuwe verdienmodellen passend bij circulaire economie en hoe deze geïmplementeerd kunnen worden voor succesvolle duurzame marktintroductie. - Nieuwe groene werkgelegenheid en bijdrage aan het groene mkb in binnen en buitenland door de technologie en kennis te delen. - Reductie CO2-uitstoot meubelindustrie. - Kennis over de verhouding CO2 uitstoot en impact tussen bestaande processen en het ontwikkelde proces. Mogelijk verbeterstappen definiëren. - Samenwerking en implementatie van technologie en businessmodel bij andere nationale en internationale (meubel)bedrijven.