CelluCycle

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Op dit ogenblik wordt jaarlijks wereldwijd 150.000 ton PLA (Poly Lactic Acid (biobased plastic) geproduceerd uit hernieuwbare grondstoffen, zoals bijvoorbeeld uit cellulose. Echter het uitgangsmateriaal is veelal afkomstig uit de voedselketen en relatief duur. Daarom wordt dit PLA alleen afgezet in duurdere, bijvoorbeeld medische, toepassingen. Bovendien kan de reststof die ingezet kan worden als grondstof voor Bio-PLA vele malen nuttiger toegepast worden dan de huidige verwerkingswijze.Om aan de snel groeiende vraag naar PLA te voldoen, de druk op renewables te verlagen en de transitie naar biobased plastic significant te versnellen moet er dus een goedkoper en milieuverantwoorder alternatief voor grondstof en technologie worden gevonden.

Doelstelling
Het doel van dit project is de ontwikkeling van een innovatief productieproces voor PLA (Poly Lactic Acid = bio plastics) op basis van cellulose gewonnen uit afvalwater.

Korte omschrijving
Binnen dit project wordt onderzoek gedaan naar winning en karakterisering van de cellulosefractie uit afvalwater. Vervolgens wordt een pilot-opstelling gerealiseerd waarmee het gewonnen cellulose kan worden omgezet in PLA.

Resultaat
Het beoogde resultaat is een doorbraak in de productie van PLA uit de cellulosefractie in afvalwater, het zogenaamde zeefgoed. Dit wordt nog nergens ter wereld gedaan.