C-Tower

C-Tower

Publieke samenvatting / Public summary

In het C-Tower project wordt onderzoek gedaan naar composieten torens voor offshore windturbines. Met composieten torens worden kostprijsverbeteringen in de wind op zee industrie gerealiseerd door gebruik te maken van composiet in plaats van staal. Composiet is relatief beter bestand tegen corrosie en andere maritieme omgevingsinvloeden. Windmolens op zee moeten alle weersomstandigheden doorstaan en jarenlang meegaan. Door een efficiënter design en het gebruik van lichtere materialen kan een gewichtsbesparing worden gerealiseerd in de toren, waardoor verschillende kostenbesparingen mogelijk worden. In het C-Tower project wordt onder andere aandacht besteed aan:

  • Integraal ontwerp van de windcentrale en de composieten toren;
  • Conceptueel ontwerp van hybride verbindingen;
  • Composieten laminaat opbouw en productiemethodes;
  • Lifecycle Costs Analysis;
  • Prototyping en testen.