BIES

Buiksloterham Integrated Energy System

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De hoge energieprestatie van nieuwe gebouwen en de groei van (decentrale) duurzame energieopwekking leidt tot noodzakelijke aanpassingen aan het energiesysteem. De substantieel complexere energiesystemen van de toekomst zijn gebaat bij meer flexibiliteit en een betere afstemming van decentrale duurzame opwekking, energieconversie, -opslag en –infrastructuur, en de energiesystemen op gebouwniveau.

Doelstelling
Het doel is om kansrijke scenario’s voor een flexibel en geïntegreerd energiesysteem voor het gebied te ontwikkelen en innovatieve oplossingen te verkennen die hier aan bij kunnen dragen, zowel technisch als procesmatig.

Korte omschrijving

Als testcase wordt Buiksloterham gebruikt. De resultaten zullen ook van toepassing zijn op andere nieuwbouwlocaties (‘bis’).