BRIMM

Bright Renovatie Isolatie voor woningschil door (Advanced) Materialen en Methodes

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Vanuit de Trias Energetica-gedachte is het beperken van het warmteverlies de eerste en meest logische stap om de Nederlandse woningvoorraad energieneutraal te krijgen. Door goede isolatie van de bestaande schil van woningen kan de warmtevraag fors worden verlaagd. Het wordt makkelijker om over te schakelen naar decentrale-, lage-temperatuursystemen (warmtedistributie of all-electric). In Nederland moeten circa 3,7 miljoen slecht geïsoleerde woningen (energielabel C t/m G) in rap tempo gerenoveerd worden. De huidige betaalbare isolatietechnieken voor o.a. spouwmuurisolatie behalen een te lage isolatiewaarde. Het alternatief, het plaatsen van een voorzetgevel, is zeer kostbaar, materiaalintensief en niet goed op te schalen. In dit project wordt een 70% goedkoper, minder ingrijpend en opschaalbaar renovatiearrangement ontwikkeld. Daarmee kan de energietransitie verder aangejaagd worden. BRIMM richt zich op dunnere schilrenovatie oplossingen op basis van geavanceerde materialen (aerogels en nano-coatings). Met deze sleuteltechnologie wordt het mogelijk om het verbeteren van de isolatiewaarde van de gebouwde omgeving betaalbaar, snel en met minder overlast in dagen te realiseren.

Doelstelling
Het doel is het ontwikkelen van een snelle (1 à 2 dagen) opschaalbare methode om de isolatiewaarde van de Nederlandse woningvoorraad substantieel te verhogen, naar niveau aardgasvrij, door jaarlijks 50.000 woningen met een laag energielabel (C t/m G) naar energielabel A++ te krijgen (=60% warmtevraagreductie). Om dit resultaat te behalen moet aan de voorwaarde worden voldaan dat de kostprijs van het productieproces (van aerogel) sterk kan worden gereduceerd. Dit gebeurt door een ketensamenwerking- en aanpak op te bouwen van grondstof tot productiefaciliteit dat wordt getest en gevalideerd. De vraag van de gebruiker staat centraal en termen van comfort, esthetiek van de woning, gezondheid en acceptatie. De isolatieproducten worden ontwikkeld op basis van aerogel en nano-coating materialen, waardoor een dunne en effectieve laag aangebracht wordt op/in/tussen spouwmuren, muren, daken, vloeren en ramen. Er wordt ook een retrofit ventilatietechniek ontwikkeld, zodat er een totaal arrangement ontstaat voor schilisolatie op basis van een dunne “film”, inclusief de bijbehorende ventilatietechniek.

Korte omschrijving
1. circulaire en kostenreducerende aerogel grondstof, ontwikkelen van circulaire aerogel productieprocessen o.b.v. (industriële) reststromen en een vezelversterkte aerogel. ? TU/e, Aerobel Netherlands en Takkenkamp 2. dunne thermische schil aerogel isolatieproducten, ontwikkelen van aerogel spouwmuurisolatie, aerogel plaatmateriaal, aerogel/EPS en stuccoating Projectpartijen: Takkenkamp, TU/e, Aerobel Netherlands, CHILL en UM 3. retrofit beglazingsfolie o.b.v. natte chemische multilaags coating (transparante geleidende oxide materialen) met low-e en/of infrarood reflectie functionaliteit. ? TNO, Kriya Materials, Zuyd 4. integraal renovatie-arrangement door aansluiting bij arrangementen met technische installaties voor warmte- en energieopwekking c.q. distributie, testen van onderlinge interactie van deelcomponenten i.c.m. onderzoek naar gezondheids- en comfortaspecten (ventilatie). Onderzoek naar bewonersparticipaties en voorsorteren op markt. ? TU/e, UM, Zuyd, ZOWonen, Takkenkamp, Aerobel Netherlands, TNO, Chemelot Campus, PHYSEE 5. kennisintegratie en -disseminatie, projectmanagement en scholing- en opleidingsactiviteiten. ? Chemelot Campus, CHILL, Takkenkamp

Resultaat
Het projectresultaat is een dunne schil isolatiearrangement dat significant goedkoper (70% t.o.v. voorzetgevel) en sneller (1 à 2 dagen) te realiseren is. Deze ontwikkeling is voornamelijk gericht op 3,7 miljoen Nederlandse laagbouwwoningen met energielabel C t/m G. De deelresultaten van het project zijn: ? circulaire en kostenreducerende (=60%) aerogel grondstoffen en productieprocessen. ? dunne thermische schil aerogel isolatieproducten die een kostenreductie van ten minste 70%realiseren in verscheidene toepassingsvormen: slurry (spouwmuur- en dakisolatie), prefab plaatmateriaal, aerogel EPS in plaatvorm en stuccoating. ? retrofit beglazingsfolie, die een kostenreductie van =50% realiseren en de warmtevraag reduceren door met 10-23%. ? retrofit ventilatie systeem, aangestuurd op gezondheid en comfort van de bewoner, met name in relatie tot temperatuurgradiënten, binnenklimaat en luchtkwaliteit. ? scholings en opleidingsfaciliteiten in learning communities voor de opleiding van personeel. ? BRIMM - het dunne laag schil isolatiearrangement- wordt gekoppeld aan andere arrangementen, waarin technische installaties worden gerealiseerd.