Blueberry

Blueberry®: het gebouwbeheersysteem van morgen

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
In de praktijk blijkt dat installaties niet naar behoren functioneren en prestaties ten aanzien van comfort en energie achterblijven bij de ontwerpspecificaties. Belangrijkste reden is dat installaties steeds ingewikkelder worden en daarmee ook de regelsoftware en dat in de praktijk worden veel fouten gemaakt waardoor installaties niet optimaal werken.

Doelstelling
Doel van dit project is komen tot een concept dat het mogelijk maakt gebouwen en installaties dynamisch te regelen. Hiervoor wordt een koppeling gemaakt tussen de regelsoftware van Priva en de performance monitoring van Monavisa. Analyses van Monavisa worden gebruikt om direct in te grijpen op setpoints binnen de regelsoftware.

Korte omschrijving
Vanuit bestaande kennis en ervaring wordt een product ontwikkeld dat direct leidt tot verbeteringen in de prestatie van gebouw en installatie. De projectpartners combineren domeinkennis van installaties, energievoorzieningen, regeltechniek met ICT-kennis.
Het project wordt opgedeeld in 5 werkpakketten. De eerste drie werkpakketten betreffen elk een specifiek thema. In het eerste werkpakket wordt de communicatiemodule ontwikkeld, in het tweede werkpakket een WKO-module. In het derde werkpakket wordt een module ontwikkeld die op basis van verrijkte data een gebouw van een dynamische regeling voorziet. Binnen deze drie werkpakketten worden functionele testen. Het vierde wekpakket bevat een referentie- en een validatietest van de in de eerste drie werkpakketten ontwikkelde elementen. In het vijfde en laatste werkpakket worden de resultaten uitgewerkt in een business case en worden projectresultaten via interne en externe kennisoverdracht verspreid.


Resultaat
Het resultaat is een doorontwikkeling van slim monitoren naar slim ingrijpen. IDEEGO wordt ingezet voor ontwikkeling, uitbreiding functionaliteit en optimalisatie. Waardoor een algemeen toepasbaar product is ontwikkeld voor de gebouwde omgeving.