Black to Basic

Publieke samenvatting

Aanleiding
De bodem is levend en moet gevoed en gekoesterd worden. Biochar is een stabiele koolstof die langzaam afgebroken wordt, daarmee kan een bijdrage worden geleverd van langdurige CO2-opslag in de bodem. Biochar als bodemverbeteraar kan van zeer groot belang worden voor behoud van bodemkwaliteit en vruchtbaarheid. De eigenschappen en realiseerbare kwaliteit van Biochar zijn voor dit doel echter nog onvoldoende duidelijk.

Doelstelling
Het doel van dit project is uit twee afvalstromen, te weten agrarische reststoffen en producten uit mestraffinage, te combineren tot een hoogwaardige meststof die ervoor zorgt dat de koolstofbalans en de waterhuishouding op peil wordt gehouden en daarnaast op gecontroleerde wijze nutriënten aan de grond gedoseerd worden afgegeven.

Korte omschrijving
In een prototype worden restmaterialen uit landbouw en veeteelt opgewerkt tot hoogwaardige grondstoffen en samengebracht om weer als meststof en bodemverbeteraar in de landbouw te kunnen worden ingezet. De geproduceerde Biochar wordt vervolgens in een praktijksituatie getest.

Resultaat
Dit project resulteert in een pilotopstelling waarmee Biochar kan worden geproduceerd, resultaten van teeltproeven met diverse soorten Biochar en een uitgewerkte business case.