BSW

BioStoom Waalwijk

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Vijf industriële afnemers in Waalwijk wensen hun stoomproductie te moderniseren en te verduurzamen. De stoomvraag van ieder van hen is dusdanig laag dat een individuele duurzame oplossing moeilijk rendabel te krijgen is. Door de realisatie van een gezamenlijke stoominstallatie op basis van biomassa willen zij invulling geven aan dit voornemen.

Doelstelling
Doel van het project is realisatie van een leiding tracé waarmee de gebundelde stoomvraag van verschillende kleinere verbruikers een centrale duurzame stoominstallatie op basis van biomassa mogelijk maakt. Daarmee verduurzamen afnemers hun fossiele stoomproductie en wordt er CO2-reductie gerealiseerd.

Korte omschrijving
ENGIE Services Zuid B.V. zal een stoominstallatie ontwerpen, financieren, bouwen, onderhouden en bedrijven voor eigen rekening en risico. ENGIE wordt verantwoordelijk voor de levering van de stoom via een distributienet aan voornoemde afnemers.

Resultaat
Eindresultaat is een stap in de verduurzaming van het bedrijventerrein Waalwijk Haven.