BIC Gelderland

Bioraffinage innovatiecluster regio Gelderland

Publieke samenvatting

Doelstelling
Het doel van BIC Gelderland is een bijdrage te leveren aan een optimale duurzame benutting van regionaal beschikbarre lignolcelluloserijke biomassastromen voor productie van Biobased producten en bioenergie.

Korte omschrijving
BIC-Gelderland – lignocelluloserijke biomassa valorisatie – richt zich op de ontwikkeling van een innovatieve regionale Biobased Infrastructuur en Samenwerking in Gelderland voor de hoogwaardige en duurzame verwerking van lignocelluloserijke biomassa (pri

Resultaat
Dit project resulteert enerzijds in nieuwe markt outlets voor de agrosector (afzetcreatie) en anderzijds biedt het de regionale maaktindustrie de mogelijkheid om nieuwe groene grond- en brandstoffen toe te passen (martkvraag). Uiteindelijke doelstelling