BiCo

Biomimetic Cooling (BiCo) - Gesloten kringloop dauwpuntkoeling met droogwiel

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Goedkoop, duurzaam koelen is mogelijk met een dauwpuntkoeler. Door toevoeging van een ‘smart material’ droogunit werkt het systeem in veel weersomstandigheden (stand der techniek). Door de dauwpuntkoeler in een gesloten kringloop cyclus te sluiten en de koude via een warmtewisselaar af te voeren werkt dit systeem in alle weersomstandigheid, bovendien kan de kringloop altijd zijn optimum klimaat gebruiken.

Doelstelling
Het doel van dit project is het demonstreren van het gesloten kringloop dauwpuntkoeling met droogwiel en warmteterugwinning voor de utiliteitsbouw bij twee ‘launching customers’. Eén kantoor en één industrie klant. Hiermee willen wij in een ‘real world’ omgeving aantonen dat dit apparaat energiezuiniger is dan het meest energiezuinige airco apparaat dat nu op de markt is. Belangrijk bijkomend voordeel is dat dit apparaat in plaats van giftige, bijtende of explosie-gevaarlijke stoffen water als koudemiddel gebruikt. Het onderhoud wordt hierdoor makkelijker en goedkoper.

De twee ‘launching customers’ zullen als springplank dienen om de Europese markt te betreden.

Korte omschrijving
Mecaphor BV zal twee airco apparaten produceren en installeren.
In het testmodel is de behuizing van het apparaat van hout gemaakt. Voor de productie dienen alle onderdelen in een 3D-CAD-software omgeving verwerkt te worden om de behuizing van roestvrijstaal te kunnen maken. De meeste onderdelen worden ingekocht, alleen de droogunit wordt zelf geproduceerd.

Resultaat
Het resultaat van de demonstratie van twee gesloten kringloop dauwpuntkoelingen bij ‘launching customers’ is tweedelig:

1
Kenbaar maken van meetresultaten, waaronder het koelvermogen en het energieverbruik.

2
Data realiseren om in een volgend werkpakket het apparaat productie klaar te maken.

Wij verwachten in de zomer van 2017 een (small batch) productie te kunnen starten.