Waste to Fuel

Biojet fuel: Innovative value chain from potato streams to aviation fuel

Publieke samenvatting / Public summary

Doelstelling
In dit project, zal de volledige waarde- en productie-keten van brandstof (luchtvaart) vanuit organische natte afvalstromen in kaart worden gebracht. In 2020, moeten transport brandstoffen in Europa voor 20% bestaan uit biologische bestanddelen, wat betekent dat er meer dan 55 miljoen ton biobrandstof per jaar zal moeten worden geproduceerd. Dit project zal daar een belangrijke bijdrage aan leveren door biomassa bronnen uit de primaire landbouw (aardappelen) met hoog vocht-gehalte als uitgangsmateriaal te gebruiken.

Korte omschrijving
De afval-/zijstromen die geproduceerd worden bij het verwerken van aardappels door het bedrijf Lamb Weston zullen als uitgangsmateriaal worden gebruikt voor de fermentatieve productie van aceton, isopropanol, butanol en ethanol (ABE/IBE fermentatie). Deze afvalstromen zijn goedkoop, komen in grote hoeveelheden voor en hebben een samenstelling die zich goed leent voor fermentatie. Ook zijn ze niet geschikt voor thermochemische brandstof productie Zonder verder scheiding/opwerking, kan het A/IBE-fermentatiemengsel direct, chemisch, worden omgezet in koolwaterstoofen voor diesel-brandstof en na hydrogenerering ook in luchtvaart-brandstof. Het principe en de haalbaarheid van de omzetting van biologische ABE richting deze brandstoffen is al aangetoond op 1 ltr-schaal in het laboratorium. Echter, de volledige productie- en waardeketen voor nat landbouw-afval richting brandstof moet nog worden aangetoond via oa een techno-economische analyse en life cycle analyse, en de fermentatieve ABE productie uit deze stromen moet geoptimaliseerd worden. Ook wordt aandacht besteed aan een volledig nieuwe toepassing van ABE/IBE mengsels bij de reductieve afbraak van lignine in aromaten die als hoo