Natuurlijk

Biogasproductie is ‘natuurlijk’ meer dan vergisting alleen

Publieke samenvatting

Aanleiding
Gezien de slechte ervaringen met co-producten en de instabiliteit van het vergistingsproces wil men de levensduur van de co-vergistingsinstallatie niet verlengen. Het zal anders moeten, met laagwaardiger producten die in overmaat aanwezig zijn. Op basis van deze uitgebreide ervaring kiest men voor het vergisten van hoge concentraties vleeskuikenmest (samen met dierlijke vetten en melasse).

Doelstelling
Het demonsteren van een vergistingsproces voor een inputmenu, bestaande uit minimaal 50% vleeskuikenmest, waarbij de productie per ton vleeskuikenmest minimaal 350 m3 per ton bedraagt.

Korte omschrijving
De werkzaamheden binnen het project zijn opgedeeld in een viertal werkpakketen:
1. Ontwerpen (basis en detail) van thermische, enzymatische hydrolysetechniek van vleeskuikenmest voorafgaand aan de vergisting van minimaal 50 massa-% vleeskuikenmest;
2. Bouw van thermische, enzymatische hydrolyse-unit voor behandeling van vleeskuikenmest;
3. Demonstratie van de ontworpen en gebouwde installatie(s);
4. Voorlichting, communicatie en rapportage.


Resultaat
De demonstratie van een thermische, enzymatische hydrolyse van vleeskuikenmest, waardoor:
• een vergistingsmenu van 50% of meer vleeskuikenmest stabiel functioneert
• uit vleeskuikenmest minimaal 350 m3 biogas per ton wordt geproduceerd