BH2

Biogas Hardenberg 2.0

Publieke samenvatting

Aanleiding
De aanleiding van het project is:
- De toenemende druk om mest te verwerken en de logische koppeling met mestvergisting.
- De ervaringen die Biogas Plus de afgelopen jaren heeft opgedaan met (mono-)mestvergisting in Nederland en Turkije.
- Een bestaande business case ontwikkeld door F. Lammers en Biogas Plus voor een nieuw te bouwen biogasinstallatie voor de productie van 7.107.680 kWh elektriciteit en 8.437.504 kWh warmte in Hardenberg.
- Een door Biogas Plus nieuw ontwikkeld technisch concept voor verbetering van het vergistingsproces waarbij het mogelijk is om mengsels met een groot bestanddeel mest en een hoog percentage droge stof te vergisten.

Doelstelling
Het doel van het project is het in de praktijk toepassen van innovatieve vergistingstechnologie die erop gericht is om grote hoeveelheden mest met veel droge stof dusdanig te doseren, mengen en voor te behandelen zodat er een stabiel en optimaal vergistingsproces ontstaat waarbij het methaangehalte substantieel wordt verhoogd en er tevens significant meer biogas wordt geproduceerd.

Korte omschrijving
Het project voorziet in de bouw van een biogasinstallatie op basis van covergisting (36.000 ton) met een zeer hoog aandeel mest (>85%). Het geproduceerde biogas wordt in een WKK omgezet naar duurzame elektriciteit (1.240 kWe) en warmte (1.472kWth). De installatie zal op jaarbasis zo’n 300.000 kilogram fosfaat verwerken. Het ontwerp van de biogasinstallatie is dusdanig dat de productie van biogas per ton ingaand product significant wordt verhoogd. Dit vergt onder andere aanpassingen aan de mengtank, de hydrolysetank (waar de cosubstraten en een deel van het mengsel mest uit de mengtank in wordt gehydrolyseerd) en aan de behandeling van het digestaat. Een belangrijk onderdeel in het project is de monitoring van de methaangehalten in de verschillende stadia en het reduceren van risico’s met betrekking tot explosies. Gedurende het project zal getracht worden het aandeel mest in het menu verder te verhogen naar >95%. Er is dan sprake van mono-mestvergisting.

Resultaat
Het resultaat van het project is een bewezen techniek – in combinatie met een handleiding voor de procesvoering – waarmee het mogelijk wordt gemaakt om mengsels bestaande uit >85% mest en >20% droge stof te vergisten. Dit resulteert in een productie van biogas met meer dan 60% methaan. Hierdoor zakt de kostprijs van biogas was resulteert in een evenredige verlaging in de benodigde SDE-bijdrage.