Be Aware

Bewustwording van binnenluchtkwaliteit in woningen: Be Aware

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De binnenluchtkwaliteit in woningen laat vaak te wensen over. Naarmate woningen energiezuiniger zijn, neemt het risico op een slechte binnenluchtkwaliteit toe. Inzicht over bronnen van vervuiling en passende energiebesparende interventies ontbreekt. Het draagvlak voor de transitie naar energiezuinige woningen neemt hierdoor af.

Doelstelling
Inzicht krijgen in de fundamentele aspecten die de binnenluchtkwaliteit bepalen, op basis van monitoringsdata automatisch identificeren van bronnen van binnenluchtvervuiling en passende energie-efficiënte interventies bieden. Bedrijven kunnen hiermee op termijn nieuwe producten en diensten ontwikkelen. Dit neemt de vrees voor slechte binnenluchtkwaliteit weg en vergroot het draagvlak voor energiezuinige woningen.

Korte omschrijving
Activiteiten: - Dataverzameling in circa 1000 woningen: monitoring van de binnenluchtkwaliteit (temperatuur, fijnstof, CO2, RV en TVOC) en verrijking van die data met informatie over de woning en het gedrag van de bewoners, KNMI weerdata, buitenconcentratie fijnstof en energiegebruiksdata. - Bronanalyse van optredende vervuilers, waarbij wordt onderzocht welke vormen van binnenluchtvervuiling in Nederlandse woningen regelmatig optreden en welke bronnen hiervoor verantwoordelijk zijn. - Simulaties om te bepalen wat de consequenties zijn van die bronnen voor de binnenluchtkwaliteit in Nederlandse woningen, met name in energiezuinige woningconcepten. - Ontwikkeling effectieve en energiebesparende interventie strategieën ter verbetering van de binnenluchtkwaliteit, zoals filtersystemen in afzuigkappen. - Algoritme ontwikkeling voor automatische bronherkenning en automatische bepaling van passende interventie strategieën om bedrijven op termijn in staat te stellen de monitoringsdata te kunnen gebruiken. - Regelmatige interactie met marktpartijen over mogelijke interventies en daaraan gekoppelde businesscases die voor de betrokken marktpartijen interessant kunnen zijn.

Resultaat
Het beoogde resultaat van dit project zijn effectieve energiebesparende interventie strategieën voor het verbeteren van de binnenluchtkwaliteit in woningen en algoritmen voor de automatische bepaling van bronnen en interventies.